w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

***********************************************************************************

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

***********************************************************************************
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się 19 czerwca 2019 r.
w budynku szkoły:
dla klas I - IV o godz. 9:00
dla klas V - VIII o godz. 10:00
Witamy na stronie biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

Rok szkolny 2018/2019

nauczyciel bibliotekarz: Agata Ewa Gadomska

godziny pracy biblioteki:

Biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku
w godzinach
10.35 – 13.35  
***********************************************************************
ROK SZKOLNY 2017 / 2018

***

  Godziny pracy biblioteki:

BIBLIOTEKA CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 W GODZINACH 10:40-13:40

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ: ELŻBIETA PARCIAK

ZAPRASZAMY

***
 

„Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,


blisko tu do bajki i prawdy,
do uśmiechu, do wzruszeń”

„Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór”

„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność i wiedzę w niej zawartą, a nie przez jej rozmiary”

„Biblioteka gromadzi bogactwa wielu pokoleń, mogą z niej czerpać bez miary niezliczone tłumy, a nigdy nam nie poskąpią ani mądrości, ani światła”

„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.

Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________
ROK SZKOLNY 2016/2017

 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK -  8.00 - 14.00

WTOREK - 9.00 - 15.00
 
ŚRODA – 8.00  -15.00
 
CZWARTEK -  9.00 - 15.00
 

   PIĄTEK - 8.00 - 15.00

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.
Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

                                                                                                                                                                                                                                                  POWRÓT
 
 
 
 

1.    Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

2.    Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami.

3.    Po wejściu do czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4.    W czytelni należy zachować ciszę.

5.    W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów
        czytelni i wypożyczalni.

6.    Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybrać potrzebne mu
       książki i czasopisma.

7.     Wykorzystane książki należy  zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.

8.    Książki i czasopisma należy szanować.

9.    Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

10.  W czytelni nie wolno spożywać posiłków ani przechowywać żywności.

                                                                                                                               POWRÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    Centrum służy czytelnikom jako źródło wiedzy i informacji.

2.    Komputery służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych z Internetu oraz
       korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.

3.    Zabrania się:

·        instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w Centrum
         oprogramowania przyniesionego z zewnątrz oraz komunikatorów
         internetowych.

·        korzystania z gier internetowych, wysyłania wiadomości tekstowych sms,

·        składowania własnych i usuwania istniejących na dyskach twardych plików,

·        kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM,
         jak również z dostępnych stron internetowych,

·        samowolnego używania własnych dyskietek i CD-ROM-ów,

·        dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
         samowolnego manipulowania sprzętem.

4.    Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

5.     Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania
        z ICIM.

6.    Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
       W  przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie
      ograniczony.

7.     Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje i wylosowuje
        czytelnika nauczyciel bibliotekarz.

8.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz
       szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.

9.    W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz
       używania telefonów komórkowych.

10.   Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę,
        umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

11.  Rozstrzyganie  spraw niezawartych w regulaminie należy do kompetencji
       Dyrektora Szkoły.

                                                                           POWRÓT
 
 
 
 
 
 
 

W naszej bibliotece obowiązuje

Każdy biblik codziennie radośnie się uśmiecha.
Mazgajenie i marudzenie surowo zabronione.
Każdy biblik powinien pomagać dzieciom niepełnosprawnym.
Bibliki często używają magicznych słów:
proszę, dziękuję, przepraszam.
Bibliki nie rozmawiają i nie przeszkadzają innym.
Każdy biblik słucha dorosłych, a zwłaszcza rodziców i nauczycieli.
Bibliki szanują książki i czasopisma.
Bibliki dbają o swój wygląd - mają uczesane włosy, czyste ubranie, czyste ręce.
Bibliki szanują nauczycieli i kolegów.
Bibliki często odwiedzają bibliotekę.
Bibliki nie jedzą i nie piją w bibliotece.

 
 
Od 1 lipca w czytelni znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM. Zostało ono przyznane szkole w ramach projektu MEN „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, a współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. ICIM wyposażone jest w 4 stanowiska komputerowe dla czytelnika, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner i kserokopiarka). Na wszystkich komputerach zainstalowano podstawowe oprogramowani oraz multimedialne źródła informacji: encyklopedia PWN, słowniki języka polskiego, atlas geograficzny.
 
Do stałych form pracy biblioteki szkolnej należą:
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
 • Obchody Dnia Bibliotekarza,
 • Obchody Światowego Dnia Książki,
 • Konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne.
 
 
Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 7715 woluminów.
W bibliotece prenumerowane są też czasopisma dla dzieci:  „Przyroda Polska”, „Victor Junior”, „Kumpel”, dla nauczycieli: „Życie Szkoły”, „Wychowawca”, „Głos Nauczycielski”, „Wychowanie fizyczne i Zdrowotne”, „Biblioteka w Szkole”, „Świetlica w Szkole”, „Doradca Dyrektora Szkoły”.
 
 
                                                                                                                                                              Nauczyciel Bibliotekarz

                                                                                                                Julita Pniewska

 
                                                                                                                                                                                           POWRÓT
 
 •  

   

   

   

                      

   

  powrót

   
   
 •  SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
     PONIEDZIAŁEK - PIATEK
      W GODZ. 7.30 - 15.30
  SEKRETARZ SZKOŁY :
  EWA CZAPLICKA
  ****************************
  __________________________
  ___________________

      
  ____________________
   
  LIST MINISTER
  EDUKACJI NARODOWEJ 
  DO RODZICÓW

     
  ________________
       
      
     
                
      
   
  Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
  Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

  Created by mgr Joanna Gazda