w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


7 grudnia 2015r. tradycji stało się zadość i Święty Mikołaj odwiedził Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach. Z tego faktu cieszyli się wszyscy uczniowie. Największe zainteresowanie wzbudzał worek Św. Mikołaja i znajdujące się tam prezenty. Swoje nadejście Mikołaj obwieszczał dźwiękiem dzwonka, a towarzyszyły mu Śnieżynki...czytaj więcej 

                 
 
         W dniu 04.11.2015 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny przeprowadzony wspólnie przez PCK i Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną  w Przasnyszu „Nie pal przy mnie proszę”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu przasnyskiego realizujących program edukacyjny antytytoniowy pt. „Nie pal przy mnie proszę”. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu biernego i czynnego palenia papierosów na zdrowie człowieka, promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych...czytaj więcej
 
16 grudnia 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu miało miejsce spotkanie szkół należących do Klubu Przodujących Szkół oraz zrzeszonych w Ostrołęckim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. Myślą przewodnią spotkania były „Tradycje i obrzędy polskie Boże Narodzenie”.
Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach w trakcie tej uroczystości reprezentowała delegacja w składzie: pani Weronika Zofia Wilkosz – dyrektor szkoły, pani Agata Ewa Gadomska – wiceprzewodnicząca Klubu Przodujących Szkół w szkole oraz Patrycja Nieliwodzka uczennica kl. VIc...czytaj więcej

                             

Boże Narodzenie to dla Polaków wielowiekowa tradycja pielęgnowania obrzędów. Jednym z nich jest przygotowywanie i wystawianie jasełek. Są one nierozerwalną częścią naszej kultury chrześcijańskiej. To od nich zaczyna się świętowanie Bożego Narodzenia w każdej szkole. Tak było i w tym roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach, gdzie 18 grudnia 2015r. odbyło się świąteczne spotkanie, ukoronowane pięknymi jasełkami, przybliżającymi magię i tajemnicę Bożego Narodzenia. Przybyli na nie goście: Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie pani Ewa Płoska, ks. dziekan Stanisław Dziękiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP pani Barbara Żarnecka, Prezydium Rady Rodziców: pani Ewa Bańka, pani Agata Hagen, pan Andrzej Enerlich, nauczyciele emerytowani. Wszystkich serdecznie powitała pani dyrektor Weronika Zofia Wilkosz. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się część artystyczna...czytaj więcej
                                                
 

 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda