w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

***********************************************************************************

***********************************************************************************
***********************************************************************************
 

W roku szkolnym 2018/2019 rada pedagogiczna liczy 23 nauczycieli

 

 

Rada pedagogiczna: (od prawej) Weronika Zofia Wilkosz, Ks. Wojciech Porowski, Agnieszka Szymaniak, Marzena Kajzer, Katarzyna Boguszewska, Wiesława Peła, Anna Zielińska, Joanna Gazda, Elżbieta Lorenc, Monika Dzieżyk, Anna Niska, Katarzyna Zakrzewska, Elżbieta Parciak, Ewa Krzemińska - Wrzosek, Justyna Klonowska, Radosław Zakrzewski, Mariola Majewska, Anna Stachniałek, Jadwiga Lewandowska, Agata Gadomska, Barbara Walewacz, Anna Ossowska, Anna Wójcik, Dariusz Nyśk


L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela       

 Nauczany przedmiot                                 
1.
Wilkosz Weronika Zofia
 
edukacja wczesnoszkolna, historia
2.
Szymaniak Agnieszka
 
język polski, historia, WOS
3.
Dzieżyk Monika
 
muzyka, plastyka, przyroda
4.
Gadomska Agata
 
język polski
5.
Gazda Joanna
 
matematyka
6.
Kajzer Marzena
 
zajęcia komputerowe, technika, fizyka
7.
Krzemińska-Wrzosek Ewa
 
przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biologia, chemia
8.
Klonowska Justyna
 
pedagog szkolny
9.
Lewandowska Jadwiga
 
edukacja wczesnoszkolna
10.
Lorenc Elżbieta
 
język polski, zawodoznawstwo
11.
Majewska Mariola
 
edukacja wczesnoszkolna, język polski
12.
Niska Anna
 
edukacja wczesnoszkolna, geografia
13.
Ossowska Anna
 
edukacja wczesnoszkolna
14.
Parciak Elżbieta
 
religia
15.
Peła Wiesława
 
edukacja wczesnoszkolna
16.
Boguszewska Katarzyna
 
język rosyjski, język angielski
17.
Stachniałek Anna
 
logopedia, edukacja wczesnoszkolna
18.
Nyśk Dariusz
 
wychowanie fizyczne
19.
Zakrzewska Katarzyna
 
język angielski
20.
Zakrzewski Radosław
 
wychowanie fizyczne
21.
Wójcik Anna
 
matematyka
22.
Walewacz Barbara
 
edukacja wczesnoszkolna
23.
Ks Wojciech Porowski
 
religia
 
 
 
 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda