w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

– ETAP GMINNY

 

        Dnia 30.03.2010r. w Gminnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Chorzelach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W turnieju udział wzięły  4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja z Gminy Chorzele.        

         Turniej został zorganizowany przez  Urząd Miasta i Gminy Chorzele. Współorganizatorami byli  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.
         Celem turnieju  są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w   ruchu drogowym polegające na:

 

-popularyzowaniu przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

-kształtowaniu partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
-popularyzowaniu podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- popularyzowaniu roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań.

Znajomość przepisów ruchu drogowego  oceniała komisja w składzie:

- Irena Dąbrowska- kierownik ds. Szkoleń i Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

- podinspektor Jan Ćwiek – naczelnik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

- aspirant sztabowy Dariusz Siemiński – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach
     Rywalizacja w kategorii szkół podstawowych zakończyła się sukcesem  dla drużyny  z naszej szkoły. Skład drużyny: Marcin Kajzer uczeń  klasy VIa , Piotr Stanejko uczeń kl. Va  i Mateusz Gut uczeń. kl. Vb. Opiekunem drużyny  jest Pani Marzena Kajzer. 

   W/w drużyna  reprezentować będzie naszą gminę podczas zawodów powiatowych, które odbędą się 13.04.2010 r. w Przasnyszu.
 
 
                                             

                                                                                               

 

 
na zdjęciu: od lewej strony P. Weronika Zofia Wilkosz- dyrektor Szkoły , podinspektor Jan Ćwiek- naczelnik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej policji w Przasnyszu, P. Irena Dąbrowska- kierownik ds. Szkoleń i Bezpieczeństwa WORD w Ostrołęce, P. Wojciech Kobyliński- Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, aspirant sztabowy Dariusz Siemiński –z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach, P. Marzena Kajzer oraz uczniowie naszej szkoły.
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

                                                      – ETAP POWIATOWY

 

       Dnia 19 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00 w  Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu odbył się powiatowy etap XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce oraz Komendy Powiatowej Policji  w Przasnyszu.
                 W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu naszego powiatu. Szkoły  reprezentowały 3 osobowe drużyny, które  musiały wykazać się wiedzą teoretyczną w czasie pisemnego testu dotyczącego zasad i przepisów w ruchu drogowym, praktycznymi umiejętnościami w trakcie jazdy rowerem po torze przeszkód oraz wiedzą praktyczną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
    Rywalizacja w kategorii szkół podstawowych zakończyła się kolejnym sukcesem   dla drużyny  z naszej szkoły. Skład drużyny: Marcin Kajzer uczeń  klasy VIa ,
Piotr Stanejko uczeń kl. Va
i Mateusz Gut uczeń. kl. Vb. Opiekunem drużyny  jest Pani Marzena Kajzer.
        Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody w postaci rowerów, które ufundowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce , który ponadto ufundował upominek dla opiekuna drużyny oraz statuetkę dla szkoły i zestaw książek do  biblioteki szkolnej.
 
 
                                                                                              
 
                                             Zwycięska drużyna z opiekunem p. Marzeną Kajzer
 
                                                                     powrót
 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda