w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

***********************************************************************************

***********************************************************************************
***********************************************************************************
 
                          Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego
 

5.12.1867r. Józef Piłsudski przychodzi na świat w Żułowie na Wileńszczyźnie jako syn bogatego szlachcica, byłego komisarza Rządu Narodowego w 1863 roku Józefa Wincentego Piłsudskiego   i Marii z Billewiczów.

Piłsudcy używali herbu Kościerz i należeli do starych litewskich rodzin związanych z rodem Ginetów.

1877r. Piłsudski rozpoczyna naukę w I Gimnazjum Wileńskim. Maturę uzyskuje w 1885 r.

1885r. Piłsudski rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. W tym czasie włada biegle językiem rosyjskim, niemieckim i francuskim.

1887r. Aresztowanie braci Bronisława i Józefa Piłsudskich pod zarzutem wspomagania spiskowców planujących zamach na cara Aleksandra. Bronisław Piłsudski otrzymuje karę 15 lat katorgi na Sachalinie, a Józef 5 lat zesłania do wschodniej Syberii.

1892r. Piłsudski powraca do Wilna i organizuje sekcję litewską Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako jej przedstawiciel wchodzi do centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej.

1893r. Piłsudski bierze udział w I zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej w Wilnie i od tego momentu staje się znanym działaczem PPS.

1894r. Piłsudski doprowadza do uruchomienia w Lipniszkach k/Wilna krajowej redakcji  i drukarni nowego pisma „Robotnik”, które przez wiele lat kształtowało społeczne
i polityczne poglądy Polaków.

1900r. Aresztowanie Piłsudskiego w redakcji i drukarni „Robotnika” w Łodzi. Zostaje osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej .

1901r. Ucieczka Piłsudskiego z więziennego szpitala pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu, do którego został przewieziony kilka miesięcy wcześniej.

1905r. Józef Piłsudski powołuje Wydział Bojowy w Polskiej Partii Socjalistycznej, który kieruje Organizacją Bojową.

1906r. W Wiedniu Piłsudski tworzy w partii PPS Frakcję Rewolucyjną, której pierwszy zjazd odbył się w 1907 r. w Wiedniu.

1908r. Piłsudski powołuje Związek Walki Czynnej, a przywódcą jej mianuje Kazimierza Sosnkowskiego.

1910r. Z inicjatywy i przy współudziale Związki Walki Czynnej w Krakowie i we Lwowie powstają zalegalizowane Związki Strzeleckie.

1911r. Rada Oficerska  Związki Walki Czynnej wybiera Piłsudskiego komendantem głównym Związku.

1914r. W przededniu wypowiedzenia przez Niemcy wojny Rosji, Piłsudski wydaje pierwsze rozkazy mobilizacyjne dla oddziałów Związku Strzeleckiego, zarządzając ich koncentrację. W Oleandrach      na Błoniach krakowskich, Piłsudski formuje 3 sierpnia kompanię składającą się ze 144 osób na czele     z Tadeuszem Kasprzyckim, która ma wkroczyć do Królestwa z zadaniem tworzenia tam wojska  polskiego.

1914r. W Warszawie tworzy się Rząd Narodowy Komendantem polskich sił wojskowych mianowany został Józef Piłsudski. Dowodzi pierwszym pułkiem legionów, który wkrótce rozrasta się do wielkości brygady. Od właściciela majątku Czaple Małe, Eustachego Romera, Piłsudski otrzymuje w prezencie „Kasztankę”.

1916r. Z inicjatywy Austrii i Niemiec powstaje w Warszawie Tymczasowa Rada Stanu, Piłsudski kieruje w niej Departamentem Wojskowym.

1917r. Aresztowanie Piłsudskiego i internowanie w Magdeburgu. Kryzys przysięgowy  w Legionach

Listopad 1918r. Powrót Józefa Piłsudskiego z więzienia.

11.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu.

20.02.1919-9.12.1922r. Józef Piłsudski piastuje urząd Naczelnika Państwa.

19.03.1920r.  Piłsudski otrzymuje nominację na stopień pierwszego marszałka Polski

1920r. Rozpoczyna się wojna z Rosją .

1922r. Piłsudski odrzuca propozycję kandydowania do urzędu prezydenta, rezygnuje  z piastowania funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. Odsuwa się od polityki  i osiada w Sulejówku.

12.05.1926r.– zamach stanu. Piłsudski powraca do życia politycznego i w następnych latach pełni urząd ministra spraw wojskowych, przejściowo również prezesa Rady Ministrów.

1928r. Piłsudski zostaje generalnym inspektorem sił zbrojnych.

1932r. Zawarcie układu o nieagresji z ZSRR

1934r. Zawarcie paktu o nieagresji z Trzecią Rzeszą

12.05.1935r. – o godzinie 20:45 Józef Piłsudski umiera w Belwederze. Szczątki marszałka zostają złożone najpierw w krypcie św. Leonarda, a potem w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów katedry wawelskiej. Rok później odbyła się uroczystość pochowania serca Józefa Piłsudskiego   i jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

 
 

Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
 
 
Hymn szkoły
 
 

Nie rzucim Ciebie wodzu nasz,

Nie damy pogrześć sprawy!

Sztandar, przy którym wiernie trwasz

Oddamy Bogu krwawy!

Nie wyrwie nam go swój ni wróg

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Nie spoczniem póki w proch i w pył

Nie legnie przemoc wraża!

Zaczerpniem z ducha twego sił

Z wiarą co cuda stwarza!

Śmiało po złoty sięgniem róg

Tak nam dopomóż Bóg!

                                                     Tak nam dopomóż Bóg! 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda