w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Jednym z głównych zadań wychowawczych szkoły jest promowanie zdrowego stylu życia. Szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Odnosimy sukcesy w Wielkim Festynie Profilaktycznym „Żyjmy zdrowo – bez nałogów”, organizowanym corocznie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

W okresie ferii zimowych organizujemy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „Mądre, zdrowe i bezpieczne ferie”.

W maju 2008 r. zorganizowano Tydzień Profilaktyki. Celem  akcji była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i zachowań agresywnych. Ponadto  szkoła  wzięła  udział  w  następujących  programach  i kampaniach promujących zdrowy styl życia: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”, „Ratujemy           i pomagamy ratować”, „Nie pal przy mnie proszę”,Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Radosny uśmiech”,  Razem przeciw narkotykom”.
 

Dzięki wsparciu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie szkoły obejrzeli spektakle: „Droga” i „Egzamin z życia” wystawione przez Teatr Profilaktyczny z Krakowa. Poruszały one problemy narkomanii i alkoholizmu.

W bibliotece szkolnej znajduje się półka z materiałami pod hasłem „Promocja zdrowia”, której zasoby systematycznie  poszerzają się  i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Systematycznie przeprowadza się pedagogizację rodziców. Spotkania profilaktyczne prowadzą m.in. przedstawiciele służby zdrowia, Poradni Leczenia Uzależnień w Przasnyszu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu.

Corocznie pierwszy dzień wiosny w szkole odbywa się pod hasłem „Żyjmy zdrowo....”. W tym dniu organizowane są liczne konkursy propagujące zdrowy styl życia, m.in. scenki profilaktyczne, taniec, piosenki o zdrowiu, reklama zdrowego produktu itp.. Każdego roku  
w kwietniu szkoła organizuje „Tydzień ekologii i zdrowia”.
 

 

powrót 

 
 
 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda