w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
                     Szkoła bez przemocy
 
Od roku szkolnego 2007/2008 corocznie szkoła przystępuje do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. Szkoły biorące udział
w akcji są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy” i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy
i agresji w szkołach. Powstał on przy współpracy Rady Programowej oraz partnerów merytorycznych. W Kodeksie można znaleźć standardy, jakie powinna spełniać i jakimi powinna kierować się szkoła działająca na rzecz ograniczenia przemocy na swoim terenie.
Szkoła w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009  za udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy” otrzymała od Rady Programowej Certyfikaty. 
 
                                               
 

Corocznie opracowywany jest Wewnątrzszkolny Program Przeciwdziałania Przemocy i Agresji, w ramach którego realizujemy liczne programy i konkursy, m.in.:

  • program „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”;
  • konkurs savoir’vivre „Grzeczność na co dzień”;
  • konkurs na logo przyjaznej szkoły, wolnej od przemocy;
  • konkurs na prezentację multimedialną „STOP – agresji w szkole”;
konkurs plastyczny „Dorośli szanujcie prawa dziecka”.

   Zebraliśmy podpisy uczniów, rodziców i nauczycieli pod Listem    Otwartym do Władz Rzeczpospolitej Polskiej, które zostały złożone  w jedną księgę „Razem przeciw przemocy”. Dnia 5 czerwca 2008 r. księga ta w imieniu polskich szkół została przekazana  Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła włączyła się w obchody 20-lecia Konwencji o Prawach Dziecka.
Aktywnie włączamy się w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu” oraz organizujemy  „Dzień Szkoły bez Przemocy,  który jest podsumowaniem  działań w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii, a także protestu wobec przemocy i agresji.
 

 

 
 
 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda