w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

***********************************************************************************

***********************************************************************************
***********************************************************************************
 

„Naród żyje i zwalczyć się nie daje dopóki język zna swój i obyczaje”

Wielkanoc 2011

    15 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach miała miejsce niecodzienna uroczystość środowiskowa poświęcona zwyczajom i obrzędom wielkanocynym. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Ostrołęce,  a jego głównym celem integracja szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół. Szkoły te reprezentowali dyrektorzy wraz z przewodniczącymi Kół Pomocy Szkole.

   W uroczystości udział wzięło prezydium Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce na czele z przewodniczącą p. Marianną Woźniak oraz członkiem zarządu p. Zofią Dawidzką. Swoją obecnością uroczystość uświetnili też radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Wiesława Krawczyk i p. Mirosław Augustyniak. Wśród gości zaproszonych był również Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce p. Dariusz Mierzejewski. Lokalną społeczność reprezentowali radni Rady Miejskiej w Chorzelach na czele z przewodniczącym p. Dariuszem Brzezickim oraz dyrektorzy szkół, przedszkola, zakładów pracy i instytucji z Miasta i Gminy Chorzele. Nie zabrakło też przedstawicieli policji, związków zawodowych i lokalnych mediów. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również emerytowani nauczyciele naszej szkoły.
   W celu przybliżenia pracy szkoły na początku uroczystości dyrektor  p. Weronika Zofia Wilkosz zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej działalność dydaktyczno - wychowawczą szkoły. Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, w której przybliżyli zwyczaje i tradycje wielkanocne związane z naszym regionem. Recytacją, gadkami kurpiowskimi, śpiewem i tańcem uczniowie porwali gości do wspólnej zabawy. Wytworzył się wspaniały świąteczny klimat, wszystkich ogarnął klimat zbliżających się świąt.
   Cała uroczystość odbywała się w pięknej scenografii, którą  przygotowali nauczyciele z udziałem rodziców. Do dekoracji wykorzystano sprzęty znajdujące się w chatach kurpiowskich, które rodzice udostępnili z własnych zbiorów.  Szczególnie efektownie prezentowały się prace uczniów wykonane w trakcie warsztatów plastycznych, m.in. wielkanocne stroiki świąteczne, palmy i  kartki z życzeniami.
   Dopełnieniem całej uroczystości była wspólna degustacja potraw regionalnych, które przygotowali rodzice uczniów naszej szkoły. Na koniec było dużo ciepłych, miłych i serdecznych słów uznania za pracę i trud włożony w przygotowanie uroczystości. Trzeba przyznać, że atmosfera i nastrój były szczególne, a poziom oprawy artystyczno-plastycznej wysoki. Znalazło to odzwierciedlenie w lokalnej prasie.
   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach mgr Weronika Zofia Wilkosz  złożyła serdeczne podziękowania uczniom, wszystkim nauczycielom oraz rodzicom, którzy byli sponsorami poczęstunku. Za wyjątkową oprawę plastyczno - muzyczną dyrektor podziękowała sponsorom. Na zakończenie spotkania szczególne słowa podziękowania oraz życzenia wielkanocne zostały skierowane do wszystkich przybyłych gości.
   W przeddzień tejże uroczystości odbyło się spotkanie Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika z uczniami, nauczycielami i radą rodziców naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli również I Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty p. Mariusz Dobijański, Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce p. Teresa Michalak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele p. Beata Szczepankowska. Gościom została zaprezentowana prezentacja multimedialna dotycząca działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Kurator skierował do uczniów słowa podziękowania za piękny występ, a dyrekcji i nauczycielom pogratulował dotychczasowych osiągnięć szkoły. W swym wystąpieniu zwrócił też uwagę na wzorową współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem.
   Tegoroczne uroczystości wielkanocne w naszej szkole na pewno na długo pozostaną w pamięci całej społeczności szkolnej.
 
 
 
 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda