w Chorzelach
ROK SZKOLNY 2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

***********************************************************************************

***********************************************************************************
***********************************************************************************
 

6 III 2015  DZIEŃ KOBIET
 

         Choć centralne obchody Dnia Kobiet zniknęły w 1993r., to w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach święto to ma swoich zwolenników. To za sprawą wszystkich mężczyzn, tych dużych i tych małych, tradycja obchodzenia tego święta nadal jest bardzo żywa.

         Już w piątek 6 marca 2015 r.  odbył się uroczysty apel przygotowany przez męską społeczność szkoły. Chłopcy ubrani w galowe stroje zadedykowali dziewczętom bukiet wierszy i piosenek. W ciekawej scenerii, pełnej wiosennych kwiatów, recytatorzy przypomnieli, że choć czasem kłócą się i przekomarzają z koleżankami, to jednak „Nudno byłoby bez kobiet.” Obdarowali też wszystkie dorosłe Panie symboliczną różą.

        Występ bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym na apelu, a uśmiechnięte twarze pań i dziewczynek przekonywały, że miłe życzenia zdrowia, szczęścia, radości oraz … „mniej zmartwień na głowie” sprawiły wszystkim wiele przyjemności. Gromkie brawa były wyrazem sympatii i uznania dla talentów wokalnych i aktorskich występujących.

       Święto obchodzono również w każdej klasie. Chłopcy oprócz kwiatów, mieli dla dziewcząt różnego rodzaju drobne upominki.

      Obchodzenie Dnia Kobiet jest bardzo miłym akcentem w życiu każdego ucznia,  a przede wszystkim uczy doceniać i szanować dziewczęta i wszystkie kobiety.

Autor: Agata Gadomska
19 III 2015 IMIENINY PATRONA SZKOŁY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
 
         19 marca 2015r. w Szkole Podstawowej im . Marszałka j. Piłsudskiego w Chorzelach cała społeczność uczniowska obchodziła imieniny patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji odbył się szkolny konkurs wiedzy na temat życia i działalności patrona szkoły. Wzięło w nim udział 15 ucz. z klas piątych i szóstych, po troje z każdej klasy. Uczniowie rozwiązywali  test składający się z 30 pytań.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Tomasz Foga ucz. kl. VIa - I   miejsce

Rafał Bądkowski ucz. kl. Vc - II  miejsce 

Marta Soból ucz. kl. Vb - III miejsce    

Tego dnia nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialna poświęconą biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego. I miejsce w tym konkursie uzyskała prezentacja Damiana Zakrzewskiego z kl. Vb, II miejsce otrzymała praca Kamila Koziatka z kl. VIa, a III miejsce zdobyły prezentacje Zuzanny Bochenek z kl. Vb oraz Kornelii Oleksik z kl. Vb. Prezentacja Damiana Zakrzewskiego została zaprezentowana wszystkim uczniom na apelu szkolnym i stanowiła podsumowanie obchodów imienin patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego.                                                                            

Autor: Agata Gadomska


19 III 2015 KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMOWI DYSKRYMINACJI ORAZ PRZEMOCY MOTYWOWANEJ UPRZEDZENIAMI W SZKOLE
 

            19 marca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa   Piłsudskiego w Chorzelach odbyła się konferencja poświęcona problemowi dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z  Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej  w Warszawie . Prowadziły ją ekspertki z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej: pani Marta Rawłuszko i pani Dorota Bregin.

            Na konferencji obecni byli dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele ze szkół z Miasta i Gminy Chorzele, Komendant Komisariatu Policji w Chorzelach, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Przasnysza, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach, przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Chorzelach oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Chorzelach.

            Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej prelegentki zaprezentowały wyniki raportu z badań, dotyczącego tematu „Dyskryminacja w szkole – nieobecność usprawiedliwiona.”

            Raport z badania został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Dotyczył zarówno zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach, jak i możliwości reagowania na nią  i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. W badaniu tym głos oddano osobom pracującym w polskim systemie edukacji – nauczycielom, a także uczeniom. Dzięki temu uzyskano możliwie najpełniejszy obraz szkolnej codzienności w odniesieniu do zjawiska dyskryminacji, ze wszystkimi mocnymi stronami oraz obszarami wymagającymi wytężonej pracy antydyskryminacyjnej.

            Druga część konferencji polegała na dyskusji wśród uczestników na temat przeciwdziałania  przemocy i agresji w szkole.

Uczestnicy spotkania zostali też zaproszeni w imieniu Pełnomocniczki Rządu   ds. Równego Traktowania oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej do udziału  w konferencji , która odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

           

Opracowała: Agata Gadomska

20 III 2015 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
 

          Choć tegoroczna wiosna rozpoczynała się w sobotę 21 marca, to społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach świętowała jej nadejście w piątek 20 marca 2015r.. Tego dnia w szkole królował kolor zielony. Część  uczniów przebrała się za typowe Panie Wiosny. Dzień rozpoczął się od symbolicznego przekazania władzy w ręce uczniów. „Klucz szkoły” pani dyrektor oddała przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Kamilowi Dygnosowi. Obiecał on godnie reprezentować władzę w szkole, dbać o porządek i bezpieczeństwo oraz nie nadużywać swoich kompetencji.

           Tego dnia wszyscy nauczyciele poczuli się uczniami. Razem z innymi zasiedli w szkolnych ławkach. Lekcje prowadzili uczniowie. Każdy z nowych pedagogów świetnie wcielił się w swoją rolę. Nie dość, że tematy lekcji były bardzo dobrze przygotowane, to i odpytywanie było solidne. Na koniec dnia wszyscy debiutujący nauczyciele zostali nagrodzeni dyplomami uznania. Jednogłośnie przyznali, że „być nauczycielem nie jest łatwo”.

           Na koniec zajęć lekcyjnych, na uroczystym apelu, „klucz władzy” powrócił w ręce pani dyrektor. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oddał go z chęcią i wielką ulgą. Pani dyrektor wręczyła też dyplomy uznania tym wszystkim, którzy zaakcentowali ubiorem pierwszy dzień wiosny.

           Nasi uczniowie pokazali, że wcale nie trzeba pójść na wagary, aby świętować nadejście wiosny. Udowodnili, że mogą solidnie pracować, że można do nich mieć zaufanie i że tego zaufania nie zwiodą.

Autor:  Agata Gadomska

 SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:
   PONIEDZIAŁEK - PIATEK
    W GODZ. 7.30 - 15.30
SEKRETARZ SZKOŁY :
EWA CZAPLICKA
****************************
__________________________
___________________

    
____________________
 
LIST MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ 
DO RODZICÓW

   
________________
     
    
   
              
    
 
Wszelkie kopiowanie zdjęć i tekstów będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem:
Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.)

Created by mgr Joanna Gazda